filbec - Světový den vody 2024

Světový den vody

Voda. 70 % lidského organismu je tvořeno vodou. Voda zajišťuje v lidském těle distribuci živin do buněk, svalů a mozku. Čistá voda je pak pro nás všechny něco jako samozřejmost. Je přece všude kolem nás. Napustíme si ji z kohoutku, koupíme ji v obchodě…

Čistá pitná voda ale není samozřejmost pro každého. Problém s dostupností čisté pitné vody má dnes na Zemi více než 2 miliardy lidí. Tento problém je poměrně dobře známý, ale i přes snahy ho řešit se situace nezlepšuje. Naopak klimatické změny způsobují, že jsou nám problémy s vodou stále blíž.

filbec - Světový den vody 2024

Světový den vody slavíme už více než 30 let. Každý rok má své téma. A právě proto, abychom si uvědomili, jak vzácná pro nás voda je, bylo zvoleno jako téma pro letošní rok „Voda pro mír“ – voda může vytvořit mír nebo podnítit konflikt. Klíčová poselství pro Den vody 2024 jsou dle OSN tyto:

  • Voda může vytvořit mír nebo vyvolat konflikty.
    Když je voda vzácná nebo znečištěná, nebo když lidé bojují o přístup k vodě, může narůstat napětí. Spoluprací v oblasti vody můžeme vyvážit potřebu vody všech a pomoci stabilizovat svět.
  • Prosperita a mír závisí na vodě.
    Vzhledem k tomu, že národy zvládají změnu klimatu, masovou migraci a politické nepokoje, musí do středu svých plánů zařadit spolupráci v oblasti vody.
  • Voda nás může vyvést z krize.
    Můžeme podporovat harmonii mezi komunitami a zeměmi tím, že se sjednotíme na spravedlivém a udržitelném využívání vody – od úmluv OSN na mezinárodní úrovni až po akce na místní úrovni.
filbec - Světový den vody 2024

Neplýtvejte vodou. Uvědomte si její důležitost pro celou planetu. Snížením spotřeby plastů, např. formou omezení nákupu vody balené díky filtraci vody, můžete přispět k menšímu znečištění naší planety.