Časté otázky

O filtraci a vodě obecně

Co to je filbec®?

28 let zkušeností a inovací v oblasti filtrování pitné vody – to je filbec®. Vývoj a výrobu jsme zahájili v Německu – a to v době, kdy ještě o velkém množství škodlivin v pitné vodě nikdo nevěděl. Téma nebylo tak probírané jako dnes a lidem tolik nezáleželo na kvalitě vody v domácnosti. Naše technologie je tedy revolucí v úpravě vody k dokonalosti, a vy si díky ní můžete vychutnat 100% čistou vodu v pohodlí domova.

Jak filtr funguje?

Nanouhlíkový filtr filbec® funguje na principu sorpce aktivního uhlí (AU). Voda se filtruje průtokem přes filtrační těleso (filtr), což je monolitický blok vyrobený unikátní technologií zhutnění a následné sintraci přičemž dochází k vzájemnému splynutí prachových částic aktivního uhlí. Postup zaručuje rovnoměrné rozvrstvení aktivního uhlí v průřezu celého tělesa a minimum přidaných pojiv. Zhutněním jsou odstraněny mezery mezi jednotlivými částicemi AU. Na rozdíl od konkurenčních filtrů tento postup zvyšuje množství AU v jednom filtru téměř na dvojnásobek. Vnitřní povrch AU v našem filtračním bloku má pak pro představu plochu asi jako 80 fotbalových hřišť. Při průtoku vody filtrem dochází k významné redukci cizorodých částic a příměsí, bakterií, virů, zbytků léčiv atd. Nanouhlíkový filtr filbec® má 3 hlavní účinky:

Mechanický účinek

Účinnost mechanické filtrace se odvíjí od velikosti pórů filtru. U nanouhlíkových filtrů  filbec® je to 0,0003  mm. To znamená, že žádné částice větší než 0,0003 mm filtrem neprojdou. Patří sem např. mikroplasty a nanoplasty, písek, částečky rzi, azbestová vlákna, bakterie, kryptosporidie (jednobuněční parazité), plovoucí částice atd.

Adsorpční účinek

Adsorpční účinek vzniká díky nanopórům a mezopórům aktivního uhlí – podle známých Van der Waalsových mezimolekulárních sil, které působí mezi jednotlivými molekulami. Díky tomu filtr zadrží i molekuly, které jsou menší než 0,0003 mm. Jsou to např. herbicidy, pesticidy, zbytky hormonů a léků, viry, rozpuštěné těžké kovy. Kromě toho dochází k záchytu těkavých látek, které výrazně ovlivňují vůni a chuť pitné vody.

Katalytický účinek

Aktivní uhlí umí z vody katalyticky odstranit chlor a těkavé uhlovodíky, např. CFC (chlor-fluorované uhlovodíky).

Jaké jsou rozdíly mezi různými způsoby filtrace vody?

Aktuálně patří k nejpoužívanějším filtry s volným sypaným granulátem aktivního uhlí. Protože si voda vždy hledá cestu nejmenšího odporu, většina protéká právě okolo granulátu. Kvůli nedostatečnému filtračnímu výkonu voda neprotéká přímo skrze aktivní uhlí. Dále se na trhu můžete setkat s extrudovanými a slinutými filtry. Ty jsou účinnější, ale vzhledem k vysokému podílu pojiva a rozdílné velikosti pórů se výkon filtru těžko definuje.

Díky svému patentovanému procesu výroby nanouhlíkový filtr filbec® zaručuje, že všechny póry jsou uvnitř stejně velké a stejnoměrně rozprostřené. Voda tak musí protékat přímo aktivním uhlím a díky tomu můžeme garantovat vysoký filtrační výkon.

Jaký je rozdíl mezi filtrační konvicí a filtrační stanicí?

Pomineme-li rozdílnou konstrukci, pak je největší rozdíl ve způsobu filtrace vody a hlavně v nesrovnatelné účinnosti filtrace. V konvici se nachází volné granulované aktivní uhlí. To znamená, že voda neprotéká skrze aktivní uhlí, ale jen okolo. Problémem filtračních konvic je nedostatečný filtrační výkon a extrémně vysoké nebezpečí kontaminace. Velký rozdíl je v životnosti, jednoduchosti a v neposlední řadě i ceně přefiltrované vody.

Pro jaký typ vody je filtr vhodný?

Naše filtry se hodí především pro doúpravu pitné vody a to v domácnostech i velkém průmyslu.

Co vše nanouhlíkový filtr filbec® filtruje?

Vezmeme-li částice podle velikosti, pak:

– filtruje cizorodé částice a mechanické nečistoty (písek, částečky rzi, azbestová vlákna, nanoplasty, mikroplasty);
– odstraňuje chlor a jeho sloučeniny (trihalometany-THM , halogenoctové kyseliny, halogenacetonitrily) vznikající při dezinfekci vody chlorací;
– snižuje koncentraci dusičnanů;
– zachytává bakterie, viry a cysty (zlatý stafylokok, enterokoky, legionella pneumophila, escherichia coli…);
– adsorbuje pesticidy, herbicidy, fungicidy;
– adsorbuje rezidua léčiv (zbytky léků, analgetik, antikoncepce-estrogeny, hormonů apod.);
– upravuje nežádoucí zabarvení;
– zlepšuje chuť a vůni

Minerální složení vody zachovává.

Jak často musím filtr měnit?

Po průtoku cca 6 000 litrů pitné vody (záleží na míře znečištění) nebo po 6 měsících od instalace filtru. Interval výměny je individuální podle četnosti a místa používání i kvality vody.

Co je špatně s kohoutkovou vodou?

I když u nás legislativní požadavky na pitnou vodu patří k nejpřísnějším v Evropě, jsou ve vodovodu povoleny určité limity cizorodých látek a bakterií.
Kromě toho se voda kontroluje jen ve vodárně. Cestou do vašeho kohoutku se do vody mohou dostat bakterie nebo jiné zdraví škodlivé látky. Zastaralé nebo prasklé vodovodní potrubí zapříčiní další znečištění a voda už není tak čistá, jak se zdá.

Sice u nás platí nařízení o přípustném množství chemikálií v pitné vodě, ale jsou tyto normy skutečně bezpečné? Např. pro pozůstatky léků neexistuje žádná maximální hodnota, protože tyto škodliviny nemohou vodárny z technických a finančních důvodů odstranit.

Neřeší se ani obsah volných mikroplastů a nanoplastů a dalších polutantů, například rezidua léčiv, antikoncepce, hormonů, pesticidů (herbicidů a fungicidů, insekticidů a dalších pesticidních látek), které se v některých pitných vodách ve zbytkovém množství také nacházejí.

Proč potřebuji filtr?

Chcete mít jistotu, že pijete zdravou vodu? Nechcete zbytečně utrácet peníze za několikanásobně dražší výrobek zabalený v plastových lahvích? Nebaví vás tahat domů balíky vody a následně odnášet plastový odpad do kontejnerů? Chcete se chovat zodpovědně k životnímu prostředí? Pokud alespoň na jednu z otázek odpovídáte ano, pak jsou nanouhlíkové filtry filbec® správnou volbou pro vás a vaši domácnost. Pokud chcete mít jistotu čisté vody, vzhledem k rozdílným hygienickým požadavkům na pitnou a na balenou vodu je filtrování vody pomocí uhlíkových nanouhlíkových filtrů filbec® tou nejlepší volbou.

Můžu si zjistit více o kvalitě vody? Kde informace najdu?

Pokud je vaše domácnost napojena na veřejný vodovod, můžete si vyžádat informace o kvalitě vody u svého dodavatele. Tyto informace se však týkají stavu vody přímo ve vodárně a už vám neřeknou, co vodu čeká na cestě do vašeho kohoutku. Voda musí urazit mnoho kilometrů skrze částečně zastaralý potrubní systém, v němž vlivem prasklin dochází k jejímu znečištění. Řada starších domů má navíc stále ještě částečně olověné trubky. Z vodárny do kohoutku tak voda mnohdy doputuje ve zcela jiné kvalitě.

Pokud si chcete ověřit aktuální kvalitu vody a zjistit, jaké chemické látky byly na úpravu vaší vody použity, musí vám dodavatel nebo výrobce podle zákona č. 258/200 Sb. v platném znění tyto informace poskytnout. Musí vás také informovat, pokud již dodávaná voda nevyhovuje stanoveným požadavkům a orgán ochrany veřejného zdraví výrobci povolil dodávat po určité období vodu nižší kvality (samozřejmě za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví).

Proč je dobré filtrovat kohoutkovou vodu?

Je důležité odstranit nežádoucí cizorodé látky, které mohou být zdraví škodlivé, ale zachovat důležité minerální látky – případně je dodat.

Na co si mám dát pozor při nákupu filtračního zařízení?

Pozornost je třeba zaměřit na účinnost filtračního zařízení a následně objektivně zhodnotit skutečnou cenovou výhodnost levných konkurenčních filtrů. Zdánlivě nejlevnější řešení v podobě filtračních konvic, filtrů na kohoutek nebo výtokového ramínka se může jevit jako snadnější než instalace filtru. To je však rozšířený omyl, neboť instalaci zvládne skutečně každý.

Vždy si přepočítejte, na kolik vás reálně vyjde litr přefiltrované vody (tj. nákupní cena/garantovaný objem přefiltrované vody). Výslednou cenu pak srovnejte s ostatními produkty. Důležité také je, od jakých látek produkt vodu čistí, jak dlouho vydrží a zda obohacuje vodu o další zdraví prospěšné minerální látky.

Jaké jsou výhody a rozdíly oproti levnější filtrační konvici?

Mezi hlavní rozdíly řadíme účinnost různých filtračních řešení a přepočtenou cenu filtrovaného litru vody. Filtrační konvice je levnější pouze „na oko“.
Počítejte s námi:

Nanouhlíkový filtr filbec® dokáže přefiltrovat 6 000 litrů, z čehož při současné nákupní ceně 3 485 Kč vč. DPH vychází litr filtrované vody na 0,58 Kč, při životnosti filtru 6 měsíců.

Filtry do filtrační konvice na internetu zakoupíte ve výhodných sadách za průměrnou nákupní cenu cca 125 Kč vč. DPH. Maximální přefiltrovaný objem vody je ale pouhých 100 litrů, což odpovídá ceně 1,25 Kč na litr přefiltrované vody, při životnosti filtru 4 týdny.

Cena přefiltrovaného litru vody z filtrační konvice je tedy téměř dvojnásobná oproti litru vody z našeho filtru. Účinnost filtrační konvice je nesrovnatelně nižší než účinnost nanouhlíkového filtru filbec®. Ještě se vám zdá filtrační konvice jako levnější alternativa?

Jaké jsou výhody oproti balené vodě?

1) Ekologické hledisko

Nanouhlíkové filtry filbec® dokáží přefiltrovat 6 000 litrů pitné vody, což odpovídá 666 balením vody. Běžné balení je po šesti kusech, takže jeden filtr sníží ekologickou zátěž o 4000 plastových lahví. Nehledě na produkci CO2 při výrobě tohoto množství lahví, při přepravě lahví do stáčírny, při dopravě do centrálních skladů obchodních řetězců, pak při rozvozu do jednotlivých marketů (mnohdy zpět blízko místa stáčírny balené vody) a v neposlední řadě při dovozu k vám domů.

2) Ekonomické hledisko

Srovnáme-li náklady na pořízení filtrů a filtrační sady s náklady na nákup srovnatelného množství balené vody, je používání nanouhlíkových filtrů filbec® jednoznačně nejlepší volbou.

Budeme-li počítat s průměrnou cenou 12 Kč za jednu 1,5l lahev vody, dostáváme za 666 balení vod po 6 lahvích celkovou částku 48 000 Kč.

Jeden litr balené vody vás tedy v průměru vyjde na 8 Kč.

Za nákup jednoho filtru utratíte necelých 3 500 Kč. Za litr přefiltrované vody pak 0,58 Kč. V rámci objektivity nesmíme opomenout jednorázovou investici do připojovací sady a do plastového modulu v ceně 1 330 Kč. Počítáme-li s garantovanou životností housingu cca 5 let, to je v půlročních intervalech výměny celkem 10 kusů filtrů, které dohromady přefiltrují 60 000 litrů vody. Jednorázová investice představuje dodatečný náklad (1 330 Kč : 60 000 litrů ) 0,02 Kč k litru vody a samozřejmě nákup samotné pitné vody. Průměrná cena vody včetně stočného pro rok 2020 je 94 Kč/m³ vč. DPH.

Celkem vás tedy litr filtrované vody bude stát 0,70 Kč.

3) Pohodlí a komfort

Kvalitní filtrovanou vodu máte doma k dispozici, kdykoliv si vzpomenete. Ušetříme váš drahocenný čas strávený nákupem a zbytečným taháním balíků balené vody.

Tak co, ještě váháte?

Instalace a technické dotazy

Jak a kde můžu filtr použít?

Všude tam, kde chcete mít čistou pitnou vodu.

Typicky filtr využijete doma v kuchyni nebo v zařízeních se samostatným přívodem vody – lednice s výdejníkem, kávovary apod. Naše filtry se vám budou hodit i v rekreačních objektech, jako jsou chaty, letní sídla, vily apod.

Filtr můžete připojit na veřejný vodovod, vodu z vlastní studny, lze ho použít v karavanu, na jachtě atd. Zabýváme se samozřejmě také sofistikovanějším řešením pro potravinářský průmysl,  tedy výrobce nápojů, pivovary, lihovary nebo výrobce těstovin, gastronomická a hotelová zařízení nebo farmaceutický průmysl. Filtr se hodí všude a doslova pro všechny.

Nanouhlíkový filtr filbec® je určen pro dočištění pitné vody.

Jak probíhá instalace a nasazení filtru?

Instalace je velmi jednoduchá a nezabere vám víc než 10 minut. Přečtěte si pokyny nebo se podívejte na instalační video. V případě jakýchkoliv dalších otázek nás neváhejte kontaktovat.

Je filtr přenosný? Můžu si ho vzít například na víkend na chatu?

Teoreticky je možné doma filtr demontovat a odvézt na chatu, pokud tam máte nainstalovaný housing pro filtr. Uskladnění demontovaného filtru a následná přeprava by však musely splňovat přísné hygienické podmínky, aby nemohlo dojít ke kontaminaci filtru mikroorganismy (viry, bakterie, plísně) běžně se vyskytujícími ve venkovním prostředí a ve vzduchu. Z hygienických důvodů tedy doporučujeme používaný filtr nepřenášet a raději si pořídit na chatu druhý.

V případě přenosu zařízení z jednoho místa na druhé může také dojít k drobnému mechanickému poškození, které může zapříčinit ztrátu funkčnosti a nevztahuje se na něj reklamace.

Musím mít druhou vodovodní baterii na filtrační systém?

Není to nezbytně nutné, můžete využít stávající baterii. Ale je třeba zvážit ekonomické hledisko. V případě jedné baterie budete filtrovanou vodu používat na všechno – na oplachování nádobí, mytí ovoce nebo rukou, nebo na zalévání květin. Zbytečně tak snižujete životnost filtru. Z tohoto důvodu doporučujeme instalaci buď samostatné (jednocestné) baterie pro filtrovanou vodu nebo trojcestné nerezové baterie, kde teplá, studená a studená filtrovaná voda teče z jedné baterie.

Proč nejsou filtry filbec® levnější?

Cena se odvíjí od použité technologie výroby a účinnosti filtrů. Nanouhlíkové filtry filbec® se vyrábí jedinečnou technologií, která zaručuje téměř dvojnásobný objem aktivního uhlí a nižší objem použitých pojiv oproti konkurenčním filtrům. Díky práškovému aktivnímu uhlí s vnitřním povrchem cca 1 800 m2 na gram má nanouhlíkový filtr filbec® vnitřní povrch o velikosti více než 80 fotbalových hřišť. Také použití nanovláken při výrobě je unikátní a podstatně zvyšuje účinnost našich filtrů. Nanouhlíkový filtr filbec® má rovnoměrnou strukturu pórů, a představuje tak nejúčinnější technologii v oblasti filtrování vody na trhu.

Zvládnu filtr namontovat sám? Co k tomu budu potřebovat?

Instalace nanouhlíkového filtru filbec®  není nikterak náročná a zvládne ji průměrně zručný člověk. Pokud si přesto na instalaci filtru netroufnete, požádejte zručnějšího souseda, obraťte se na svého instalatéra nebo hodinového manžela. V e-shopu najdete vše, co budete k instalaci potřebovat. Doporučujeme si předem nastudovat návod k instalaci a podívat se na instalační video.

Proud vody z baterie se zmenšuje, co mám dělat?

Nanouhlíkový filtr filbec® vám naznačuje, že je čas na jeho výměnu. Ta je nutná při snížení průtoku cca na 1/3 počáteční hodnoty, která činí cca 5 l/min.

Jaké množství vody zvládne vyfiltrovat?

Garantujeme filtrování 6 000 litrů pitné vody jedním filtrem. Záleží na intenzitě používání a samozřejmě na výchozí kvalitě pitné vody. Udávaných 6 m³ tedy můžete spotřebovat během jednoho dne (zapomenete-li při odjezdu na chatu zavřít vodu), stejně jako během 6 měsíců, po kterých doporučujeme filtr vyměnit. Jednoduchým výpočtem pro ideální stav (6 000 litrů, respektive 6 měsíců) pak vychází průměrně 1 000 litrů měsíčně, tedy cca 33 litrů denně. Což vychází asi na 1,4 litrů za hodinu.

Filtrace po instalaci nefunguje!

Zkontrolujte, jestli není filtr v modulu vložený obráceně. Podívejte se na instalační video a v případě přetrvávajících technických problémů nás kontaktujte telefonicky nebo na našem chatu.

Nákup a podpora

Co potřebuji k první instalaci nanouhlíkového fitru filbec®?

Pro první instalaci filtru potřebujete zakoupit instalační balíček pro samoinstalaci Sada obsahuje housing, standardní propojovací sadu a nanouhlíkový filtr filbec®.

Z ekonomických důvodů stojí také za zvážení buď pořízení samostatné jednocestné baterie, nebo výměna vaší stávající dřezové baterie za novou trojcestnou baterii, která umožňuje napouštění teplé, studené a studené filtrované vody z jednoho místa.

Vše potřebné pro instalaci filtru je možné zakoupit na našem e-shopu.

Obnoví se mi automaticky nákup po půl roce (či určitém období)?

Po 180 dnech vám přijde informační e-mail o tom, že je filtr potřeba vyměnit. Snadno a rychle nakoupíte na našem webu znovu.

Nepřišel mi balík. Můžete mi pomoci?

Obraťte se na nás emailem nebo telefonicky. Případně popište svůj problém do našeho chatu na webových stránkách nebo Facebooku. Obratem váš problém vyřešíme, aby cesta k filtrování vody ve vaší domácnosti byla co nejkratší.
E-mail: info@filbec.cz
Telefon: +420 770 112 477

Mám problém s objednávkou. Co můžu dělat?

Nemějte obavy. Obraťte se na nás e-mailem, na našem chatu nebo telefonicky. Váš problém obratem vyřešíme k vaší spokojenosti.
E-mail: info@filbec.cz
Telefon: +420 770 112 477

Můžu nakupovat na firmu?

Ano. Při objednávce zadejte fakturační údaje, ať si můžete fakturu přidat do výdajů firmy nebo podnikání

Nepřišlo mi e-mailem potvrzení objednávky. Co mám dělat?

Podívejte se do spamu či hromadných e-mailů. Pokud e-mail nemůžete najít, kontaktujte nás na našem e-mailu, telefonu, chatu nebo facebookové stránce.

Produkt přišel poškozený, jak mám postupovat?

Při výstupní kontrole máme 100% jistotu, že váš nanouhlíkový filtr filbec® odešel v pořádku. K jeho poškození mohlo dojít na cestě k vám. Zašlete ném filtr zpět na kontaktní adresu, obratem vás budeme informovat o řešení reklamace.

Máte k dispozici návod v PDF? Nebyl v balení.

Návod v PDF formátu naleznete zde. V případě potřeby kontaktujte naši technickou podporu.

Mám zájem o distribuci vašich produktů. Na koho se můžu obrátit?

Obraťte se na naše obchodní oddělení. Kontakt:
info@filbec.cz
+420 770 112 477