Světový den vody 2022: proč chce zviditelnit neviditelné a jak ho oslavit

Světový den vody 2022: proč chce zviditelnit neviditelné a jak ho oslavit

22. března je Světový den vody. U nás se k jeho oslavám připojují především vodárenské společnosti, které zvou na dny otevřených dveří a nabízejí speciální prohlídky. Které tematické exkurze můžete navštívit a na co se zaměřuje letošní ročník?

Co je Světový den vody, který slavíme už téměř 30 let

Světový den vody připadá na 22. března. Za jeho založením stojí Organizace spojených národů, která s touto myšlenkou přišla už v roce 1992 na konferenci v Rio de Janeiru. Valné shromáždění OSN pak ještě v tomtéž roce přijalo rezoluci, která vyhlásila 22. březen Světovým dnem vody. Slavíme ho tak už od roku 1993.

Mezinárodní den vody se zaměřuje především na přínos sladké vody a snaží se zvýšit povědomí o 2,2 miliardách lidí, kteří žijí bez přístupu k nezávadným zdrojům. Smutné statistiky WHO/UNICEF z roku 2021 totiž ukazují, že nezávadnou pitnou vodu dnes postrádá 1 ze 4 lidí.

Téma roku 2022: podzemní voda

Hlavním tématem letošního roku je voda podzemní. Běžným okem ji většinou nevidíme, zato dopady jejího množství a kvality rozhodně viditelné jsou. Po oceánech a ledovcích je totiž nejvíce vody právě v podzemí. Objem podzemních vod je větší než objem všech povrchových vod na světě včetně řek, jezer, vodních nádrží a mokřadů.

Většina suchých oblastí světa na podzemní vodě zcela závisí, a tak bychom ji měli chránit před znečištěním a nadměrným odčerpáváním. Světový den vody 2022 chce rozšířit povědomí o její důležitosti. Chce bojovat s globální vodní krizí a čelit budoucím problémům, jako je změna klimatu nebo rostoucí populace.

Víte, že…
Podle monitoringu OSN pro rok 2021 má z 89 zemí s údaji o kvalitě vody jen 52 z nich informace o podzemní vodě? Ta přitom často představuje největší podíl sladké vody v zemi.

Světový den vody má rozšířit povědomí o tématech souvisejících s podzemní vodou, podpořit její průzkum a ochranu.
Světový den vody má rozšířit povědomí o tématech souvisejících s podzemní vodou, podpořit její průzkum a ochranu.

Jak oslavit Světový den vody 2022? Vyrazte třeba na některou z akcí

Vzhledem k situaci na Ukrajině nebude letos doprovázet oslavy Světového dne vody tolik doprovodných osvětových akcí, jako tomu bylo v minulosti. Přesto jsme našli několik zajímavých míst, která můžete navštívit.

  • Podolská vodárna v Praze – V ní uvidíte vývoj pražského vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století až po současné zásobování metropole. V sobotu 19. března je tu od 9 do 17 hodin vstup zdarma do Muzea pražského vodárenství. Uvidíte tu třeba vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. nebo model čerpacího soustrojí z rukou českého vynálezce. Pro děti tu budou připravené interaktivní hry.
  • Stará čistírna odpadních vod v Praze – Parní stroje z roku 1903 můžete obdivovat 26. března od 10 do 19 hodin v Bubenči. Komentované prohlídky areálu jsou sice placené, ale užijete si v rámci nich třeba plavbu na prámu v podzemí a průchod stokou nebo výstup na komín se slaněním do ventilační šachty. Na děti tu čeká bohatý doprovodný program včetně vodárenské parostrojní show.
  • Vodní elektrárna ve Štětí – Ta láká na komentovanou prohlídku v sobotu 26. března. Malá vodní elektrárna, která se nachází na pravém břehu řeky Labe, má nad hladinou jen 15 % z celkového objemu stavebních objektů. Za dobrovolné vstupné, které poputuje na provoz Fóra mobilních hospiců, si tu můžete prohlédnout vnitřní i venkovní prostory včetně jezu a plavebních komor.
  • Fakulta rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech – 25. března se ve výukovém pavilonu střediska MEVPIS Vodňany uskuteční akce, na které můžete obdivovat pracovitost žížal, stavět akvaponii nebo pojídat humus. Na program vhodný i pro rodiny s dětmi navazuje promítání dokumentárního filmu Život na naší planetě od Davida Attenborougha.
  • Čistírny odpadních vod v Jičíně (Čejkovicích), Hořicích a Staré Pace – jak probíhá čištění vody, kterou dennodenně splachujeme do záchodu nebo vypouštíme dřezem, uvidíte hned v několika čistírnách odpadních vod. 22. března tu mají od 16:00 do 18:00 den otevřených dveří pro veřejnost.

Ve Filbecu řešíme naši ekologickou stopu celoročně

Udržitelnost je velkým tématem i pro nás ve Filbecu. Usilujeme o to, aby byly naše filtry co nejšetrnější k přírodě. A to od procesu jejich vzniku až po jejich zánik. V současné době například spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci a Českou zemědělskou univerzitou a vyvíjíme způsoby, jak nejlépe zužitkovat použité filtry.

I po uplynutí jejich životnosti totiž mají zbytkovou schopnost vázat na sebe těžké kovy a jedovaté látky. Testujeme tak jejich využití například v kalových lagunách nebo průmyslových provozech s toxickými látkami a těžkými kovy, kde mohou zabránit průsaku škodlivin do půdy a spodních vod.