filbec - Znečištění vody vlivem údržby vodovodního řadu

Znečištění vody vlivem údržby vodovodního řadu

Pokud se vám zdá, že najednou teče z kohoutku rezavá nebo zapáchající voda, může to mít několik příčin. Změnu mohlo ovlivnit počasí, rutinní opravy a odstávka nebo změna tlaku ve vodovodním řadu.

filbec - Znečištění vody vlivem údržby vodovodního řadu

Během plánované odstávky technologií v úpravně vody nebo opravy na distribuční síti vodovodu může dojít k rázovým změnám tlaku vody.
Tato situace téměř vždy způsobí, že se z vnitřního povrchu trubek do přepravované vody uvolní nečistoty a sediment vzniklý dlouhodobým provozem vodovodu. Po následném obnovení dodávek vody dochází ke změněně jejích organoleptických vlastností. Jedná se o typickou změnu vzhledu podávané vody, nezřídka je také kalná, zapáchá a má jinou chuť.

filbec - Znečištění vody vlivem údržby vodovodního řadu

Je důležité vědět, že tato kvalitativní změna vody je zpravidla dočasná a nepředstavuje žádné nebezpečí pro vaše zdraví. Odpuštěním dostatečného množství vody se vše vrátí do normálního stavu.
Stejný problém může vzniknout i v rodinném či bytovém domě po uzavření hlavního přívodu vody například při výměně vodovodní baterie. Pravidelná údržba a monitoring veřejné vodovodní sítě jsou klíčové pro zajištění kvalitního a bezpečného zásobování pitnou vodou.

Konkrétní problém, na který bychom mohli poukázat, najdete například zde: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-voda-vodovod-leto-odstavka-zelivka.A230815_150056_praha-zpravy_vich