filbec - Zbytky léčiv ve vodních tocích je závažný problém

Zbytky léčiv ve vodních tocích je závažný problém

Zbytky léčiv a drog ovlivňují kvalitu vody v našich vodních zdrojích. Když lidé užívají léky, část účinných látek se vylučuje močí a dostává se do kanalizačního systému. Běžné čistící procesy v čistírnách odpadních vod mohou být některými látkami částečně či úplně nepostačující. S tím ale pomůže náš filtr Filbec.

Zbytky se mohou dostat do povrchových vod, jako jsou řeky a jezera, nebo se mohou vsakovat do podzemních zásob pitné vody. Tím vzniká potenciální riziko pro životní prostředí i lidské zdraví.

Je důležité věnovat pozornost správnému způsobu likvidace nepoužitých léků a vždy dodržovat doporučené postupy v lékárnách.
Jak na odkazu výše tak i zde najdete více informací o znečištění vodních toků.

filbec - Rezidua léčiv ve vodních tocích je závažný problém