filbec - nález mikroplastů ve varlatech

Nález mikroplastů ve varlatech

Co to znamená pro naše zdraví?

Nedávný objev vědců, že mikroplasty byly nalezeny i v lidských varlatech, vzbudil značné obavy. Tento nález vyvolává otázky ohledně možných dopadů na zdraví a kvalitu života. Jak se mikroplasty dostávají do našich těl a co to pro nás znamená?

filbec - nález mikroplastů ve varlatech

Co jsou mikroplasty a jak se dostávají do našich těl?

Mikroplasty jsou drobné plastové částice menší než 5 mm, které vznikají rozkladem plastových odpadů, kosmetických produktů a textilií. Jsou tak malé, že je nelze odstranit běžnými filtračními systémy z pitné vody​​. Studie ukazují, že mikroplasty jsou všudypřítomné v našem prostředí a mohou se dostat do našeho těla prostřednictvím potravy, vody a vzduchu.Více informací najdete v článku Kvalita pitné vody klesá, míní vědci.

filbec - nález mikroplastů ve varlatech

Výzkum a nálezy mikroplastů ve varlatech

Vědci nyní objevili mikroplasty i v lidských varlatech, což je alarmující zjištění. Tento objev byl potvrzen několika studiemi, které zdůrazňují přítomnost těchto částic v lidských tkáních. Doporučujeme přečíst tyto dva články:​​ Vědci našli mikroplasty už i v lidských varlatech a Ve všech lidských varlatech byly nalezeny mikroplasty.

Dopady na zdraví a reprodukci

Přítomnost mikroplastů ve varlatech může negativně ovlivnit spermatogenezi – proces tvorby spermií. Toxické látky obsažené v mikroplastech mohou narušit hormonální rovnováhu a způsobit zánětlivé reakce, což může vést k neplodnosti​​ viz. zde – Toxicita mikroplastů a nanoplastů. Existuje také riziko, že toxické látky z mikroplastů mohou být přenášeny na potomky, což by mohlo mít dlouhodobé zdravotní dopady.

filbec - nález mikroplastů ve varlatech

Jak se chránit před mikroplasty?

Jedním z efektivních způsobů, jak snížit expozici mikroplastům, je použití kvalitní filtrace pro pitnou vodu. Nanouhlíkový filtr filbec® dokáže odstranit nejen mikroplasty, ale také bakterie, viry, cysty, pesticidy, rezidua léčiv, těžké kovy, chlor a jeho sloučeniny, cizorodé částice a mechanické nečistoty.