100% voda. A to i zítra.

Udržitelnost.
Vize a filozofie filbec®

Vývoj s sebou přináší zodpovědnost. A na tu se ve vyspělých částech světa klade čím dál větší důraz.
Také my, Filbec GmbH, jdeme podobnou cestou. Už v rámci vývoje našeho nanouhlíkového filtru filbec® jsme hledali možnosti pro jeho další využití po skončení životnosti.

S vaší pomocí.

Základní podmínkou ekologicky šetrného a efektivního využití filtru po skončení jeho životnosti, je jeho zpětný odběr. Budeme proto moc rádi, pokud nám svoje staré filtry, které měníte za nové, zašlete zpět na naší adresu. Můžete mít jistotu, že filtry budou účelně využity, čímž bude minimalizována jejich ekologická stopa. Zároveň tak dál poslouží životnímu prostředí.

Pokud nám vrátíte i použité obalové materiály, využijeme je opět k zabalení a k další distribuci našich výrobků.

Filbec® je Evropská technologie i výroba

Finální výroba, kompletace a kontrola kvality filtrů filbec® probíhá v Německu. Všechny komponenty jsou certifikovány a nakupovány v EU.

Ekologicky i ekonomicky s filtry filbec®

Celosvětový problém s biologicky velmi těžko rozložitelnými plasty, jako jsou PET lahve, se týká každého z nás. Ať se jedná o znečištění moří, nebo půdy, mikroplasty dnes a denně pronikají do našich organismů. Filtrací domácí pitné vody s nanouhlíkovými filtry filbec® může každá domácnost ušetřit ročně 500 kilogramů plastů, které by s sebou přinesl nákup balené vody. O desetitisícových nákladech na pořízení ani nemluvě. Navíc ani zde nemáte záruku, že se jedná o vodu kvalitní a čistou. Stačí, když je karton s vodou pár dnů na slunci a vše je jinak.

Jak je filbec® šetrný k přírodě

Filbec GmbH se v rámci recyklace produktů a co nejnižšího zatížení přírody věnuje dalšímu využití již použitého aktivního uhlí, které je součástí filtru. Například v oboru vysokoteplotní likvidace škodlivých odpadů a stabilizace škodlivých produktů vznikajících při tomto procesu napomáhá zbytková adsorpční kapacita použitých filtračních elementů z aktivního uhlí právě k zachycení a imobilizaci znečišťujících látek. Slouží tedy i po své „aktivní službě“ k dalšímu zajištění mezních koncentrací škodlivin vznikajících v jiných průmyslových provozech, ne jen v domácnosti.

Jak využíváme použité filtry filbec®

V současné době ve spolupráci s Technickou Univerzitou Liberec a Českou Zemědělskou Univerzitou vyvíjíme způsoby využití použitých a vrácených filtrů. To se týká zejména stabilizace a imobilizace jedovatých látek a těžkých kovů v místech, kde je to nejvíce třeba. Pro představu – jedná se například o kalové laguny, průmyslové provozy s toxickými látkami a těžkými kovy. I po uplynutí životnosti filtru, zůstává zbytková schopnost na sebe vázat těžké kovy a jedovaté látky. Tímto také zabraňuje jejich průsaku do půdy a spodních vod.

Pijte tu nejčistší vodu v souladu s přírodou i vy

Chcete se zbavit pesticidů, herbicidů, mikroplastů nebo chloru v pitné vodě? Sestavte si vlastní filtrační sadu filbec® Jednoduše, rychle.